Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Omgevings­management

Omgevingsmanagement is niet meer weg te denken uit projecten. Bij bouw- en reconstructieprojecten hebben vaak veel partijen (overheden, inwoners en particulieren), veel verschillende belangen. Alleen een goede invulling van de technische vraag is dan niet voldoende.

Als omgevingsmanager fungeert Haarsma Rentmeesters als schakel tussen de opdrachtgever, het project en haar omgeving. Het doel is begrip en draagvlak. Om dat voor elkaar te krijgen is heldere communicatie nodig. Zowel naar de omgeving (Wat kunnen zij verwachten? Hoe lang gaat dat duren?) als naar de opdrachtgever (Wat zijn de risico’s? Welke keuzes moeten er gemaakt worden?).

Projectmanagement
Heeft u een projectmanager nodig die uw project in goede banen leidt? Haarsma Rentmeesters streeft er naar een project zo effectief mogelijk te laten verlopen en houdt daarbij de risico’s en budgetten goed voor ogen.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Project- en omgevingsmanagement
  • Schakel tussen opdrachtgever, project en omgeving
  • In kaart brengen stakeholders en belangen
  • Heldere communicatie
  • Vertalen technische informatie naar stakeholders

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter