Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Pacht en erfpacht

Pacht
Pacht is een veelvoorkomend persoonlijk recht tussen grondeigenaar en pachter om gronden en eventueel gebouwen die agrarisch geëxploiteerd worden in gebruik te geven. Het aangaan danwel beëindigen van een pachtovereenkomst vraagt - gelet op de wettelijke bescherming van een pachter - om deskundigheid, Haarsma Rentmeesters helpt u kiezen bij de juiste gebruiksvorm. Zo haalt u als grondeigenaar het beste rendement én kunt u weer beschikken over de grond wanneer u dat wilt. 
 
Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht. Bij erfpacht blijft het eigendom van het onroerende goed in handen van de eigenaar, terwijl het gebruik in handen komt van erfpachter. Erfpacht  geniet in vergelijking tot reguliere pacht een hoge mate van contractvrijheid. Haarsma Rentmeesters geeft u advies over de voorwaarden in zowel bestaande als in nieuwe erfpachtakten. We houden daarbij rekening met uw situatie en de condities die specifiek voor u van belang zijn.
 


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter