Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Gebiedsontwikkeling

Bij plannen in de openbare ruimte speelt gebiedsontwikkeling steeds een grotere rol. Het gaat vaak om projecten waarbij veel partijen (particulieren, inwoners en overheden) veel verschillende belangen hebben. Denk aan de verbetering van infra- of landbouwstructuur, waterhuishouding, recreatie, maar ook aan de ontwikkeling van woningbouw of
bedrijventerreinen.

Het is belangrijk om alle belangen bij de start van een project goed in kaart te hebben. Haarsma Rentmeesters houdt daarbij ook alle juridische aspecten in het oog en begeleidt de aanvraag van de nodige ontheffingen en vergunningen.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Project- en procesbegeleiding
  • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen
  • Ecologische haalbaarheidstoets Wet Natuurbescherming
  • Natura2000

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter