Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Beheer

Heeft u landerijen of ander onroerend goed in uw bezit? Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheren van onroerend goed in het landelijk gebied en ontzorgt u door het beheer van uw vastgoed op zich te nemen. 
 
Pacht
Pacht is een veelvoorkomend persoonlijk recht tussen grondeigenaar en pachter om gronden en eventueel gebouwen die agrarisch geëxploiteerd worden in gebruik te geven. Het aangaan danwel beëindigen van een pachtovereenkomst vraagt - gelet op de wettelijke bescherming van een pachter - om deskundigheid, Haarsma Rentmeesters helpt u kiezen bij de juiste gebruiksvorm. Zo haalt u als grondeigenaar het beste rendement én kunt u weer beschikken over de grond wanneer u dat wilt. 
 
Erfpacht
Erfpacht is een zakelijk recht. Bij erfpacht blijft het eigendom van het onroerende goed in handen van de eigenaar, terwijl het gebruik in handen komt van erfpachter. Erfpacht  geniet in vergelijking tot reguliere pacht een hoge mate van contractvrijheid. Haarsma Rentmeesters geeft u advies over de voorwaarden in zowel bestaande als in nieuwe erfpachtakten. We houden daarbij rekening met uw situatie en de condities die specifiek voor u van belang zijn.

Aankoop en verkoop
In geen enkele markt is de betrokkenheid en kennis van de sector zo belangrijk als bij agrarisch vastgoed. Overweegt u om landbouwgrond of een agrarisch bedrijf te kopen of te verkopen? Haarsma Rentmeesters is op de hoogte van de wet- en regelgeving in de agrarische sector en volgt alle laatste ontwikkelingen in de agrarische sector. 
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Financiële administratie, zoals het innen van pacht en huur of het betalen van (waterschaps)lasten
  • Het opstellen van begrotingen, werk-, beheer- en financieringsplannen
  • Advies bij pacht- en huurprocedures
  • Advies met betrekking tot fiscale en juridische aspecten
  • Advies over aan- en verkoopstrategieën
  • Initiëren en adviseren bij kavelruilprojecten
  • Taxatie van verpachte onroerende zaken of belast met een (erf)pacht

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter