Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Locatieontwikkeling en grondbeleid

Voor sommige plannen van particulieren of overheden is het nodig om de functie van de gronden te wijzigen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuwe woning, een gehele woonwijk of het herontwikkelingen van een dorp of een stad. Om de functie van gronden te kunnen wijzigen, zijn er duidelijke afspraken nodig. Wat mag er op de grond gebouwd worden? Is het nodig om grond aan te kopen? Welke functie krijgt de grond? En wat zijn de kosten? Haarsma Rentmeesters helpt u bij het maken van de afspraken, het begeleiden van de bestemmingsplanprocedures, inrichtingsplannen en het maken van exploitatieberekeningen.

Grondbeleid
Overheden (het Rijk, provincies en vooral gemeenten) voeren een grondbeleid. Het doel van dat beleid is dat er, als dat nodig is, voldoende grond beschikbaar is. Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe woningen, wegen of wateropvang. Bovendien verandert de wereld om ons heen én het klimaat. Ook daarom moet de inrichting van de omgeving regelmatig worden aangepast.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van grondbeleid? Haarsma Rentmeesters begeleidt de totstandkoming van het beleid en adviseert u bij het vormen van de standpunten.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Het maken en/of actualiseren van bestemmingsplannen
  • Het opstellen van inrichtingsplannen
  • Het maken van exploitatieberekeningen
  • Adviseren over haalbaarheid plannen op locatie
  • Het opstellen van beleidsuitgangspunten in een grondbeleid
  • Het opstellen van grondverweringsstrategieplannen en aankoopstrategieën

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter