Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Grondverwerving

Voor de realisatie van ruimtelijke plannen heeft de overheid regelmatig grond nodig. Bijvoorbeeld voor de aanleg of reconstructie van een weg, de ontwikkeling van een  bedrijventerrein, woonwijk of de realisatie van een natuurgebied. Het verwerven van grondposities - al dan niet voorzien van eventuele opstallen - kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn. Daarvoor is vakkennis, integriteit en zorgvuldigheid nodig. Haarsma Rentmeesters streeft altijd naar het minnelijk (zonder dwang) verwerven van gronden.
 
Onteigeningsadvies
Soms lukt het niet om de grond minnelijk aan te kopen. De overheid kan dan een onteigeningsprocedure opstarten. Het onteigeningsinstrument is zeer ingrijpend voor een eigenaar of een belanghebbende die hiermee te maken krijgt. Zorgvuldigheid, zowel tijdens het aankoop- als het onteigeningsproces, is dan ook essentieel. Haarsma Rentmeesters is ervaren in het begeleiden en adviseren van onteigeningsprocedures.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Het begeleiden van aan- en verkoop van grond
  • Het voeren van onderhandelingen, zowel voor overheid als particulieren
  • Advies over praktische en juridische aspecten
  • Waardebepaling/taxaties van gronden

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter