Haarsma Rentmeesters
beheert, bemiddelt en adviseert
over vastgoed in agrarisch gebied

Zakelijk recht

Voor het gebruik van grond dat in iemand anders bezit is en waarvoor aankoop niet noodzakelijk is, moet veelal een zakelijk recht worden gevestigd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanleg van nutsvoorzieningen op, boven of onder het eigendom van een grondeigenaar.
 
De aanleg van nutsvoorzieningen heeft zowel tijdens de realisatie, almede in de beheerfase gevolgen voor eigenaren en gebruikers. Haarsma Rentmeesters neemt de tijd om de bepalingen van het zakelijk recht toe te lichten en de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Wij hebben bij het afsluiten van de overeenkomst zowel aandacht voor de grondeigenaar als voor de gebruiker.
 
Haarsma Rentmeesters helpt bij:

  • Het voeren van informatieve gesprekken en onderhandelingen met de eigenaar, gebruiker of initiatiefnemer
  • Het opstellen van de benodigde overeenkomsten en (bijzondere) voorwaarden
  • In kaart brengen van de gevolgen, en vaststellen of de eigenaar/gebruiker eventueel recht heeft op een schadevergoeding

Neem direct contact op


Haarsma Rentmeesters

Haarsma Rentmeesters is specialist in het beheer, bemiddeling, taxatie en advies van onroerend goed in het landelijk gebied. U kunt bij Haarsma Rentmeesters terecht voor advies op het gebied van grondzaken, pacht, erfpacht, overdracht van eigendom, onteigening, nadeelcompensatie, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. 

Haarsma Rentmeesters is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), lid van de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV) en Wonen en daarnaast ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Rentmeesters (NVR) en Stichting Vastgoedcert. 

Contact

Kommisjewei 33
9217 RL Nijega

info@haarsmarentmeesters.nl
06-12184533
Aangesloten bij:

Laat uw gegevens achter